نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

 

عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند. عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز همزمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به عنوان مثال در عقد بیع به صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

 

این قرارداد فی‌مابین:

 

مستأجر:………. فرزند……… به شماره شناسنامه………………….. به نشانی:………………

 

موجر: …….. فرزند ….. به شماره شناسنامه…………………. به نشانی: …. از سوی دیگر طبق مواد و شرایط زیر منعقد گردید:

 

ماده یک – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

 

عبارت است از اجاره یک طبقه از سه‌طبقه آپارتمان مشخصاً طبقه ……………. به مساحت حدوداً …. مترمربع در پلاک …. فرعی از … اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک … اصلی واقع در بخش …. جهت استفاده برای شرکت مستأجر لازم به ذکر است مستأجر از کاربری مسکونی محل اجاره مطلع و حق نصب تابلو به هر نوع و شکل به‌هیچ‌وجه را نخواهد داشت.

 

ماده دو- متعلقات مورد اجاره

 

۱-۲. تعداد اتاق: ……………………………………

۲-۲. برق اختصاصی/شماره کنتور: ……….

۳-۲. آب/اختصاصی/شماره کنتور: ……….

 

۴-۲. گاز/اختصاصی/شماره کنتور: ……….

۵-۲. تلفن اختصاصی/ ………………………..

۶-۲. مورد اجاره پارکینگ: ………………….

 

۷-۲. مورد اجاره انباری: ………………….

۸-۲. کولرگازی: ………………….

۹-۲. سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و موردقبول قرارگرفته است.

 

تبصره ۱: حسب توافق طرفین محاسبه هزینه‌های مصرفی مشترک آب، برق، گاز بر اساس پرداختی مستأجر ………. می‌باشد.

 

ماده سه – مدت اجاره

 

مدت این قرارداد از تاریخ ……………………… تا تاریخ………………….. به مدت یک سال شمسی می‌باشد.

تبصره ۲: پس از انقضاء مدت قرارداد، در صورت رضایت کتبی طرفین مدت قرارداد برای یک دوره یک‌ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود و اعلان شفاهی مسموع نمی‌باشد.

تبصره: مستأجر مکلف است در تاریخ انقضاء اجاره‌نامه و یا اعلان کتبی مبنی بر عدم تمایل به تمدید قرارداد نسبت به تخلیه اقدام، در غیر این صورت در اجزاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ ………………….. ریال می‌بایستی در حق موجر پرداخت نماید. در مورد سایر تخلفات مستأجر از تعهدات مندرج در این قرارداد نیز این خسارت قابل مطالبه و کسر از ودیعه ماده بعد امکان‌پذیر است.

 

ماده چهار- مبلغ ودیعه

توافق گردید مبلغ …………………… ریال به‌عنوان ودیعه بابت رهن کامل محل مورد اجاره برای تمام مدت قرارداد، از سوی مستأجر به موجر پرداخت گردد. بدیهی است مبلغ ودیعه مذکور پس از اتمام مدت قرارداد (موضوع ماده ۳) یا فسخ قرارداد بعد از تخلیه و تحویل کلید با کسر هزینه‌های احتمالی و خسارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۳ به مستأجر پرداخت و عودت داده خواهد شد.

 

ماده پنج- تسلیم مورد اجاره

موجر در تاریخ ……………………… مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر تحویل داد.

 

ماده شش- سایر شروط

 

۱-۶. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

۲-۶. پرداخت هزینه‌های مصرفی آب/ برق/ گاز/تلفن مورد اجاره به عهده مستأجر می‌باشد که در تبصره ماده ۲ قید شده است.

۳-۶. مستأجر حق انتقال مورد اجاره را، مشاعاً یا مفروضاً جزء و یا کل به‌صورت وکالت یا نمایندگی مدیریت یا هر عنوان دیگر ندارد.

۴-۶. مستأجر متعهد است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت تخریب یا خرابی به هر نحو موجر می‌تواند خسارت را از محل قرض‌الحسنه کسر و مابقی مبلغ را پرداخت نماید.

 

۵-۶. موجر ملزم است در زمان تخلیه، نسبت به استرداد قرض‌الحسنه یا ودیعه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۶. هرگونه بدهی مربوط به مورد اجاره ازجمله آب، برق، گاز، تلفن، مالیات، بیمه، عوارض و یا سایر متعلقات تا تاریخ تحویل مورد اجاره کلاً به عهده موجر می‌باشد.

۷-۶. تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است.

 

۸-۶. این قرارداد تابع مقررات جاری قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ در باب املاک مسکونی خواهد بود.

۹-۶. موجر هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال موارد قانونی مربوط به مستأجر در اداره بیمه، دارایی را ندارد.

۱۰-۶. مستأجر می‌بایستی در هنگام تخلیه و اخذ ودیعه رهن نسبت به ارائه مفاصاحساب مالیاتی و تأمین اجتماعی به تاریخ روز اقدام نماید.

 

۱۱-۶. نظر به اینکه مورد اجاره قسمتی از کل مجموعه پلاک …. می‌باشد لذا مستأجر متعهد به رعایت کلیه شئونات اسلامی و اداری در چارچوب ضوابط قانونی بوده و در صورت بروز مشکلات و هرگونه ادعای ثالث نسبت به عملکرد مستأجر، مسئولیتی متوجه موجر نبوده و پاسخگویی صرفاً بر عهده مستأجر در کلیه مراجع انتظامی و قضایی می‌باشد.

 

۱۲-۶. نظر به اینکه اتاق SERVER (شبکه کامپیوتری) کل ساختمان واقع در واحد مذکور می‌باشد موجر اجازه تردد به محل مذکور را داشته و از این بابت اعتراضی از طرف مستأجر مسموع نمی‌باشد.

 

۱۳-۶. مستأجر هیچ‌گونه ادعائی نسبت به مورد اجاره اعم از مالکیت، حق کسب و پیشه و غیره ندارد.

 

ماده هفت-تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۷ ماده و سه تبصره در ۲ نسخه تنظیم گردیده و تمام نسخه‌ها پس از امضاء ارزش و اعتبار یکسان دارند.

 

املاک نامی کیش

مرکز مشاوره و سرمایه گذاری ملکی در جزیره زیبای کیش

09347698338

 

 

ارائه سرویس‌های لازم به مشتریان محترم جهت هر گونه معاملات ملکی با روش‌های نوین امروزی و با عنایت به حفظ کرامات انسانی مشتریان محترم بر پایه رعایت اصول مشتری مداری.

 

ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی به مشتریان محترم.

 

ارایه خدمات حقوقی جهت انجام معاملات مشتریان محترم و انعقاد قراردادهای اصولی و متقن جهت کاهش ضریب مخاطرات احتمالی.

 

ما به جزئیات خواسته های مشتریانمان اهمیت ویژه ای می دهیم

 

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

لیست برج های مسکونی کیش

مجتمع آرین 2 کیش

مجتمع آرین 3 کیش

مناطق آزاد کیش

منطقه آزاد کیش چیست

منطقه آزاد کیش دفتر تهران

منطقه آزاد کیش سازمان

منطقه آزاد کیش قیمت خودرو

منطقه آزاد کیش مدیرعامل

منطقه آزاد کیش مظفری

منطقه آزاد کیش ویکی پدیا

منطقه آزاد کیش یعنی چه

اجاره برج اطلس کیش

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

کیش املاک اجاره

قرارداد رهن و اجاره تجاری کیش

 

 

برج مسکونی میکا کیش

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

بازدیدها: 158

پاسخگوی شما هستیم
Send via WhatsApp