اخبار

برجهای مسکونی کرانه کیش

برجهای مسکونی کرانه کیش در زمینی به مساحت ۵۵٠٠٠ متر مربع در ساحل شمالی جزیره زیبای کیش و همجوار با منطقه باستانی شهر حریره در فضایی سرسبز و دل انگیز و سرشار از آرامش طراحی شده است ، که شامل ۷۵۰ واحد آپارتمان مدرن دلنشین می باشد. آپارتمان های مدرن این مجموعه با مساحت های متنوع…

مشخصات تكميلي

بازار تجاری میکا مال

بازار تجاری میکا مال کیش در زمینی به وسعت 35000 مترمربع ، در یکی از بهترین نقاط جزیره زیبای کیش در حال احداث می باشد. زیر بنای بازار تجاری میکا مال 190000 متر مربع و تقریبا معادل مساحت 40 زمین فوتبال است! این مجموعه در هفت طبقه شامل دو طبقه پارکینگ مسقف با ظرفیت بیش از 1000 خودرو و…

مشخصات تكميلي

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

به نام خدا نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 آقاي / خانم                                     فرزند                         به شماره شناسنامه                 صادره از                   كد ملي                   متولد               ساكن                                                                                                                                                                                تلفن                     با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                     به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود . 1-2…

مشخصات تكميلي

نمونه قرارداد مبایعه نامه

به نام خدا مبایعه نامه ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان                   فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                 کدملي                     متولد                       ساکن                                                                                                                                تلفن                                       با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت                           فرزند                       به شماره شناسنامه                  متولد                       به موجب 2-1- خريدار/خريداران                           فرزند                       به شماره شناسنامه                   صادره از                 کدملي                     متولد                       ساکن                                                                                                                                         تلفن با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت                             فرزند                       به شماره شناسنامه                    متولد                       بموجب ماده 2: موضوع و…

مشخصات تكميلي
1 2 3 4